تاپ

بیمه بدنه تردد آزادراهی

...

دارنده خودرو به شماره پلاک [ارسال شده در پیامک]، خودرو شما در تاریخ و محور [ارسال شده در پیامک] با شماره بیمه نامه 215/4637/4637/99/1 تحت پوشش بیمه بدنه تا سقف 200,000,000 ریال قرار گرفته است.

برای دریافت خسارت مدارک زیر مورد نیاز می‌باشد:

آدرس شعب پرداخت خسارت در سایت بیمه کارآفرین قابل مشاهده است.www.karafarin-insurance.irتلفن پشتیبانی بیمه: ۷۷۳۶۳۶۲۱-021