...

تابستانی داغ با سالی تاپ

جشنواره جوایز تیرماه
در تیر ماه هر تراکنش شما مساوی است با یک شانس برای شرکت در قرعه کشی تیر
ماه00روز00ساعت00دقیقه00ثانیه00
هر هفته از تیر، برخی تراکنش های شما مساوی خواهد بود با شانس بیشتر لذا جهت اطلاع از اخبار و میزان شانس تراکنش ها اینستاگرام و یا سایت تاپ را دنبال نمایید .
...
مهلت: تا پایان تیرماه
زمان قرعه کشی :هفته اول مرداد ماه

با تاپ همیشه تاپ باشید

سوپر اپلیکیشن تاپ